Osallistavassa tuotteistamisprojektissa luodaan uusi näkemys palvelusta vuorovaikutteisella tavalla alusta lähtien. Kokeile osallistavia menetelmiä ja varaudu siihen, ettei palvelusi näytä enää sen jälkeen samalta!

Menetelmiä osallistavaan tuotteistamiseen

Mitä tehdä, kun saat oikeat ihmiset koolle? Suora, kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus on tärkeää ja tehokasta yhteisen ymmärryksen muodostamisessa. Osallistavassa tuotteistamisprojektissa luodaan uusi näkemys palvelusta vuorovaikutteisella tavalla alusta lähtien. Siksi LEAPS-projektissa kokeiltiin osallistavia työpajoja, joissa pyrittiin muodostamaan vaiheittain yhteisymmärrystä tavoitteiden selkeyttämisestä palvelumallien arviointiin saakka. Kokeile osallistavia menetelmiä ja varaudu siihen, ettei palvelusi näytä enää sen jälkeen samalta!

Menetelmät on näillä sivuilla ryhmitelty alla kehittämämme prosessin mukaisesti. Kaikki prosessin vaiheet voidaan toteuttaa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Ensimmäisessä vaiheessa tuotteistamisen tarpeen ja tavoitteiden selkeyttäminen yhdessä varmistaa, että projekti vastaa kriittisimpiin tarpeisiin. Toisessa vaiheessa kootaan eri toimijoiden ymmärrys nykytilasta, jotta tuotteistaminen pohjaisi ajantasaisimpaan tietoon ja kokemukseen. Kolmannessa vaiheessa on tärkeää päästä irti nykyisistä ajattelumalleista ravistelemalla näkemyksiä ja synnyttää uusia ajatuksia palvelusta. Tuotteistamisen kulmakivenä on prosessin neljäs vaihe, yhteisen näkemyksen muodostaminen ja kiteyttäminen. Kiteytystä kannattaa vielä arvioida, simuloida tai kokeilla eri toimijoiden näkökulmista. Näin puutteet tunnistetaan ajoissa ja täydennyksiä voidaan tehdä nopeammin.

Osallistavan työskentelyn sykli

tuotteistamissykli

Menetelmiä eri vaiheisiin

Alla olevista linkeistä löydät kuvaukset LEAPS-projektissa kokeilluista menetelmistä ja esimerkkejä työpajojen toteuttamisesta yrityksissä. Lukiessasi muista, että jokainen tuotteistamisprosessi on ainutlaatuinen ja menetelmät tulee valita tapauskohtaisesti. Lue työpajojen suunnittelun avuksi neljästä periaatteesta, joita menetelmien kehittämisessä noudatettiin. Sivustolle on myös koottu projektissa syntyneitä käytännön kokemuksia työpajojen järjestämisestä. Kaikista sivuilla kuvatuista menetelmistä on myös käytännön esimerkki niiden soveltamisesta työpajoissa.

Ohjeita ja periaatteita menetelmien taustalla

Asiakastarpeesta_yhteinen_ymmarrys

Ohjeet työpajan järjestäjälle

  • Mitä tulee huomioida työpajojen järjestämisessä?
  • Miten luodaan työpajan tunnelma?
  • Kannattaisiko käyttää erillistä fasilitaattoria?

Lue täältä kokemuksia työpajojen järjestämisestä!

banneri10

Menetelmien periaatteita

Visuaalisuus, tarinallisuus, vuorovaikutus ja reflektointi – nämä ovat neljä periaatetta, joita noudatettiin työpajojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lue täältä lisää osallistavien menetelmien periaatteista!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Esimerkkejä työpajoista

Toteutimme LEAPS-projektissa kymmenen työpajaa neljässä yrityksessä. Työpajojen tavoitteena oli kehittää ja kokeilla henkilöstöä ja asiakkaita osallistavia menetelmiä.

Lue täältä työpajojen kuvaukset!