Vuorovaikutuksen periaatteita

Vuorovaikutuksen avulla luodaan merkityksiä asioille ja muokataan vanhoja käsityksiä uusiksi. Tuotteistamiseen liittyy useita toimijoita, joten on tärkeää, että luodaan yhteinen ymmärrys tuotteistamisen kohteesta, tavoitteista ja tavoista. Vuorovaikutuksen avulla voidaan laajentaa yksittäisen toimija näkökulmia ja lisätä tietämystä. Sen avulla voidaan antaa jokaisen omalle refleksiivisyydelle tukea ja uusia näkökulmia.  Vuorovaikutuksen avulla tuotteistamiseen osallistuvat eri toimijat oppivat toisiltaan ja samalla opettavat toisiaan – eri toimijoiden mukanaan tuoma tieto saadaan näin hyödynnettyä. Vuorovaikutksen avulla ajatuksia ja ideoita voidaan kehittää ja niihin saadaan palautetta.

Vuorovaikutus tukee tuotteistamista kolmesta näkökulmasta: