Lähteitä

Jaakkola, E. (2011) Unraveling the practices of ‘‘productization’’ in professional service firms. Scandinavian Journal of Management, 27 (2): 221-230.

Jaakkola, E., Orava, M. & Varjonen, V. (2007) Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Helsinki: Tekes.

Lehtinen, U. & Niinimäki, S. (2005) Asiantuntijapalvelut: tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelu. Helsinki: WSOY.

Lehtonen, M. H., Järvi, K. & Tuominen, T. (2015, tulossa) Reflexivity in the ‘Productisation’ of Services. International Journal of Work Innovation.

Sipilä, J. (1999) Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Porvoo: WSOY.

Toivonen, M. & Tuominen, T. (2009) Emergence of innovations in services. The Service Industries Journal, 29(7): 887-902

Valminen, K. & Toivonen, M. (2012) Seeking efficiency through productisation. A case study of Small KIBS participating in a productisation project. The Service Industries Journal, 32(1-2): 273-289.

Valtakoski, A. & Valminen, K. (2012) Towards a multilevel view of service productization: Aligning goals, motivation and competences, Paper presented at the EURAM Conference 6.-8.6.2012, Rotterdam, Netherlands.