LEAPS – Leadership in the Productisation of Services

LEAPS-projektissa tutkittiin palvelujen tuotteistamisen käytäntöjä ja tuotteistamisen vaikutuksia. Tavoitteena oli tunnistaa, kehittää, kuvata ja kokeilla osallistavia ja asiakaslähtöisiä palvelujen tuotteistamisen käytäntöjä. Erityisesti projektissa tarkasteltiin tuotteistamisprosessia henkilöstön, asiakkaiden ja yritysten johdon yhteisenä oppimisalustana. Erityisenä tavoitteena oli haastaa perinteinen näkemys palveluiden tuotteistamisesta yritysten sisäisenä, palvelukehittäjiin rajattuna harjoituksena. Tutkimuksessa tarkasteltiin tuotteistamisen käytäntöjen lisäksi niiden vaikutuksia tutkituissa organisaatioissa. Projekti kesti kolme vuotta (2012-2014). Lue lisää LEAPS-projektista täältä!

LEAPS-teemat

Tutkimuksen toteuttajat

LEAPS-projekti toteutettiin kahden yliopiston ja yhden yrityksen rinnakkaishankkeena. Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen Innovation Research in Services (IRIS) -tutkimusryhmä ja Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen Teollisten operaatioiden johtamisen tutkimusryhmä (CROPS) toteuttivat tutkimuksen. Tutkijat suunnittelivat ja toteuttivat tuotteistamisen menetelmäkokeilujen työpajat yhdessä Innotiimi Oy:n konsulttien kanssa.

Projektin yritysyhteistyökumppanit

LEAPS-projektiin osallistui neljä yritystä, joiden kanssa kehitimme ja kokeilimme yhdessä uudenlaisia osallistavan ja asiakaslähtöisen palvelujen tuotteistamisen menetelmiä.

Elisa_logo

Tekes_logo2

LEAPS-projektin päärahoittajana toimi Tekesin Serve-ohjelma.

 

Yhteystiedot

Tiina Tuominen
TkT, Tutkijatohtori
tiina.tuominen(at)aalto.fi
040-723 9609

Katriina Järvi
KM, Projektipäällikkö
katriina.jarvi(at)aalto.fi
050-919 5481

Mikko Lehtonen
DI, KTM, Tutkija
mikko.lehtonen(at)innotiimi-icg.com
040-556 5415
btn_liprofile_blue_80x15

Miia Martinsuo
TkT, Professori
miia.martinsuo(at)tut.fi
040-849 0895

Jesse Valtanen
DI, Tutkija
jesse.valtanen(at)tut.fi
040-198 1556

Julkaisut

Artikkelit

Lehtonen, M. H., Järvi, K., Tuominen, T. (2015, tulossa) Reflexivity in the ‘Productisation’ of Services, International Journal of Work Innovation.

Martinsuo, M. & Killen, C.P. (2014) Value management in project portfolios: identifying and assessing strategic value. Project Management Journal 45 (5) 56-70.

Konferenssipaperit

Lehtonen, M.H., Järvi, K. & Tuominen, T. (2013) Three takes on reflexivity in the ‘productisation’ of services. Paper presented at The 8th International Conference in Critical Management Studies, 10-12 July 2013, Manchester, UK.

Martinsuo, M. (2013) Supplier integration in professional new service development projects. Paper presented at The IRNOP International Research Network on Organizing by Projects Conference, 17-19 June 2012, Oslo, Norway.

Martinsuo, M. (2013) Integrating new service development with service operations in knowledge-intensive business services. Paper presented at the NFF Nordic Academy of Management conference, 21-23 August 2013, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.

Martinsuo, M. & Lehtonen, M.H. (2013) Organizational project-based learning through new service development projects. Paper presented at The IRNOP International Research Network on Organizing by Projects Conference, 17-19 June 2012, Oslo, Norway.

Tamminen, P. & Järvi, K. (2014) The role of design in service-dominant logic. Paper presented at the RESER Conference 11.-13.9.2014, Helsinki, Finland.

Tuominen, T., Edvardsson, B., Reynoso, J. (2015) Actors in service innovation: bringing the performative view on organisational routines to service systems. Paper to be presented at the QUIS14 conference, 18.-21.6.2015, Shanghai, China.

Tuominen, T. & Martinsuo, M. (2014) Routinisation as an organizational innovation. The 30th EGOS Colloquium, Rotterdam, The Netherlands, July 3–5.

Tuominen, T. & Van der Aa, W. (2013) Replication of innovation in professional service firms – options for leveraging knowledge. Paper presented at the NFF Nordic Academy of Management conference, 21-23 August 2013, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.

Tuominen, T. & Lehtonen, M.H. (2013) Legitimate and non-legitimate reflexivity and power in change agency – introducing novelties in professional service firms. Paper presented at The 8th International Conference in Critical Management Studies, 10-12 July 2013, Manchester, UK.

Valtakoski, A., Valminen, K. (2012) Towards a multilevel view of service productization: Aligning goals, motivation and competences, Paper presented at the EURAM Conference 6.-8.6.2012, Rotterdam, Netherlands.

Valtanen, J. & Martinsuo, M. (2013) Creating customer understanding at the front end of KIBS development. Paper presented at the NFF Nordic Academy of Management conference, 21-23 August 2013, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.

Valtanen, J. & Martinsuo, M. (2012) Service concept as a boundary object in knowledge intensive business services. Paper presented at the XXII International RESER The European Association for Research on Services Conference, 20-22 Sep, 2012, Bucharest, Romania.

Muut

Kinni, S. (2015) Osallistavien työpajojen käyttö ja vaikutukset tietointensiivisten liike-elämän palveluiden tuotteistamisessa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos.

Martinsuo, M., Valminen, K. & Lehtonen, M. (2012) Palveluinnovaatiot – oman toimen ohessa vai projekteina? Projektitoiminta, 2/2012.

Tuominen T., Järvi K., Lehtonen M.H., Valtanen, J. & Martinsuo, M. (2014) Palvelujen tuotteistamisen käsikirja, http://palveluntuotteistaminen.fi/ (julkaistu verkossa 20.10.2014)