Tuotteistettu palvelu menestyy vain, jos se on mielekäs ja ymmärrettävä asiakkaille, myyjille ja palvelun tuottajille. Suunnittele huolella, mitä palvelusta kuvataan, kenen kanssa ja missä järjestyksessä.

“Kysy asiakkaalta!”

Tiina Metsävuori, Apulaisjohtaja, LähiTapiola

“On tärkeää, että tuotteistamismalli on olemassa. Jos tuotteistamiseen osallistuvat joutuvat samanaikaisesti miettimään sekä tapaa tuotteistaa että tuotteistettavan palvelun yksityiskohtia, niin haastekerroin kasvaa. “

Jarno Poskela, Senior Partner, Innotiimi Oy

”Tuotteistamisessa pitää pystyä erottamaan oma sisäinen palvelurakenne asiakkaille tarjottavista ja myytävistä palveluista.”

Miika Nurminen, Liiketoimintajohtaja, QPR Software

“Johdon aktiivinen mukanaolo tai vähintäänkin tuki on varmistettava etukäteen. Tuotteistaminen tarkoittaa toiminnan muuttamista mahdollisesti useamman kuin yhden johtajan alaisuudessa.”

Sami Lotvonen, Product Manager, Consulting Services, QPR Software

Keskeiset kysymykset tuotteistamisprojektin toteutuksessa

Tuotteistaminen keskittyy usein palvelun kuvaamiseen. Sillä pyritään saavuttamaan levitettävä, ymmärrettävä ja yhteisesti jaettu näkemys palvelusta. Jos haluat palveluun kiteytyvän parhaan kokemuksen ja näkemyksen, toteuta tuotteistaminen palveluun osallistuvien ihmisten kanssa. Huomioi, että palvelu on moniulotteinen ja elävä toiminto, jonka suunnittelussa tarvitaan kokonaisnäkemys tuotteistamisprosessin etenemisestä. Valmistellessasi tuotteistamista mieti läpi kolme osa-aluetta:

  1. Mitä haluat palvelusta kuvata ja millä tavalla?
  2. Ketkä tarvitset tuotteistamaan palvelua?
  3. Missä järjestyksessä asiat tehdään?

Lue näiltä sivuilta vinkkejä ja linkkejä avoimien ja osallistavien tuotteistamisprojektin toteutukseen.

Täältä löydät ohjeita osallistavien tuotteistamistyöpajojen järjestämiseen.

Palvelun kuvaaminen

Tuotteistamisen tavoitteena on luoda palvelusta yhteinen, toimintaa ohjaava näkemys. Moniulotteisen palvelun konkretisointi on kuitenkin aina haastavaa. Palvelumallit ovat avuksi tilannekartoituksessa, ideoinnissa ja yhteisen ymmärryksen kuvaamisessa.

Lue lisää!

Osallistujat

LEAPS-projektin tutkimustulokset suosittavat tuotteistamaan palvelua henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Näiltä sivuilta löydät vinkkejä ja periaatteita osallistujien valintaan ja osallistumisen tavan suunnitteluun.

Lue lisää!

Tuotteistamisprosessi

LEAPS-projektin tavoitteena oli murtaa ja haastaa perinteinen palvelujen tuotteistaminen ja luoda malli asiakaslähtöisestä ja osallistavasta tuotteistamisesta.

Lue lisää!