Suunnittele työpajan osallistujille mahdollisuus onnistua – jokaiselle erikseen ja kaikille yhdessä!

Menetelmien periaatteita

LEAPS-projektissa kokeiltiin tutkijoiden ja yritysten yhteistyössä uudenlaisia menetelmiä yhteisen näkemyksen muodostamiseen. Vaikka menetelmien periaatteet ovat tunnistettavissa useissa palvelujen ja työyhteisöjen kehittämisen otteissa, näitä menetelmiä ei ole aiemmin sovellettu tuotteistamiseen. Menetelmien periaatteita olivat vuorovaikutus, refleksiivisyys, tarinallisuus ja visuaalisuus. Periaatteet syntyivät seuraavista yhteistoimintaan ja tiedonkäsittelyyn liittyvistä oletuksista:

  • Tuotteistamistyöhön tulee tuoda monipuolinen tieto palvelusta. Tätä kokeiltiin esimerkiksi yhdistämällä samassa työpajassa useita eri kuvaamistapoja ja tuomalla yhteiseen työpajaan ihmisiä, joilla on palveluun erilainen näkökulma. Työpajoihin osallistuvat ihmiset pitää saada osallistumaan aktiiviseen vuorovaikutukseen, jotta heillä oleva tieto ja kyky luoda uusia näkemyksiä saadaan hyödynnetyksi tuotteistamisessa.
  • Ihmisten konkreettiset kokemukset palvelusta tulee sisällyttää keskusteluun ideoinnista idean levittämiseen saakka. Näin tuotteistaminen ei muunnu ‘rikkinäiseksi puhelimeksi’, jossa asiakkaille ja työntekijöille tärkeät ominaisuudet unohtuvat kun keskustelu nousee abstraktien palvelumallien tasolle. Jotta kokemuksia voidaan nostaa esille, tulee menetelmien tukea ihmisten refleksiivisyyttä, kykyä suhteuttaa asioita toisiinsa ja erityisesti kykyä suhteuttaa oma itsensä ja omat kokemukset muihin asioihin. Kokemusten ja tiedon nostamista esille tukee myös tarinoiden ja tarinankerronnan hyödyntäminen työpajojen menetelmissä.
  • Tuotteistamista tulee virkistää uusilla näkökulmilla, joita syntyy esimerkiksi erilaisilla ajattelua stimuloivilla malleilla ja virikkeillä. Tätä tukee menetelmiin sisällytetty visuaalisuus ja asioiden tarkasteleminen eri näkökulmista.

Periaatteiden avulla kehitettyjen menetelmien tavoitteena on hyvä ja tuloksellinen osallistuminen jokaiselle työpajojen osallistujille erikseen ja kaikille osallistujille yhdessä. Lue lisää periaatteista ja niiden taustoista:

Vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen avulla ihmiset jakavat tietoa, luovat merkityksiä asioille ja muokkaavat vanhoja käsityksiään uusiksi.

Lue lisää!

Refleksiivisyys

Reflektointi tarkoittaa asioiden harkitsevaa pohtimista ja suhteuttamista muihin asioihin. Vaikka päivittäiset asiakasprojekteihin liittyvät ratkaisut vaativat nekin reflektiivistä pohdintaa, tuotteistamisessa refleksiivisyys merkitsee uusien näkökulmien hakemista laajempiin kokonaisuuksiin.

Lue lisää!

Tarinallisuus

Tarinat tuovat mukanaan elävää tietoa kontekstista, jossa palveluja käytetään. Ne säilyttävät inhimillisen näkökulman ja varmistavat, että kertojan kokemukset huomioidaan tuotteistamisessa. Ne säilyttävät mahdollisuuden erilaisiin tulkintoihin eri näkökulmista.

Lue lisää!

 

Visuaalisuus

Visualisoinneilla pyritään konkretisoimaan ja jäsentämään ideoita ja kommunikoimaan niitä muille. Visualisoinnit stimuloivat aivoja ja niiden avulla helpotetaan odottamattomien ja suunnittelemattomien ideoiden kehittämistä.

Lue lisää!