Katso, miten menetelmät toimivat käytännössä – luo niistä yrityksesi tarpeisiin oma versio!

Esimerkkejä tuotteistamisen työpajoista

Toteutimme LEAPS-projektissa kymmenen osallistavaa työpajaa neljässä yrityksessä. Työpajojen tavoitteena oli kehittää ja kokeilla henkilöstöä ja asiakkaita osallistavia menetelmiä, jotka noudattavat neljää yhteisen ymmärryksen rakentumista edistävää periaatetta. Suunnittelimme työpajat yhdessä yritysten ja fasilitaattorien kanssa, dokumentoimme ne huolellisesti ja arvioimme menetelmien toimivuutta.

Sivuston tästä osasta löydät kuvaukset työpajoista. Nämä esimerkit auttavat arvioimaan, miten menetelmät soveltuvat käytännön tilanteisiin ja mitä niiden käytössä kannattaa ottaa huomioon. Kokosimme kokemuksia työpajojen järjestämisestä myös ohjeita työpajojen järjestäjille -sivulle.

Asiakkaan tilanteen analysointi LähiTapiolalla: LähiTapiola halusi kehittää erästä yritysasiakkaille tarjottavaa palveluaan entistä paremmaksi. Vaikka palvelu oli pärjännyt markkinoilla hyvin, siitä haluttiin ravistella kannattavampi pohtimalla, mitä asiakas palvelussa todella arvostaa. LähiTapiolalaiset olivat valmiita uusiin ideoihin. Heitä kiinnosti erityisesti tehdä kehittämistyötä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Asiakastarpeista uusiin näkökulmiin LähiTapiolalla: LähiTapiolalla haluttiin purkaa asiakastyöpajan antia. Asiakastyöpajassa oli käsitelty asiakkaiden kokemuksia omista haasteistaan ja olemassa olevan palvelun mahdollisuuksia ratkaista näitä haasteita. Tämän pohjalta järjestettiin sisäinen työpaja, johon kutsuttiin sekä asiakastyöpajassa mukana olleita että muita tärkeitä LähiTapiolalaisia. Tavoitteena oli muodostaa yhdessä ajatuksia palvelun kehittämiseksi jatkossa. LähiTapiolalaiset olivat valmiita uusiin ideoihin, jotka ravistelevat nykyistä käsitystä palvelusta.

Kokemuksia tuotteistamisprosessiin QPR:llä: Työpajan tavoitteena oli ottaa mukaan yrityksen konsultteja palvelujen kehittämisprosessin suunnitteluun.  Taustatyönä oli tehty alustava suunnitelma palvelujen kehittämisen prosessin päävaiheista. Työpajan päätavoitteena oli koota palautetta, ideoita ja kokemuksia prosessin jatkokehitystä varten ja lisäksi koota konsulttien näkemykset siitä, mitkä ovat erityisen tärkeitä asioita palvelujen kehittämisen prosessissa.

Asiakastarpeiden priorisointi QPR:llä: Työpajan päätavoitteena oli kehittää asiakastarpeiden priorisointia palvelukehityksen prosessissa. Tätä varten valmisteltiin simulointimenetelmä vaihtoehtoisista priorisoinnin prosesseista. Tulokseksi tavoiteltiin priorisoinnin periaatteiden yhteistä tunnistamista.

Asiakastarpeiden keräämisen malli QPR:lle: Työpajassa pyrittiin kehittämään asiakastarpeiden keräämisen työkaluja ja toimintatapoja palveluiden kehittämisprosessiin. Kehityskohteena oli kolme työkalua ja toimintatapaa. Tätä varten toteutettiin ryhmämessuihin pohjautuva kokeilu ja ideointimenetelmä.

Käsikirjan ideointi Innotiimillä: Innotiimi oli kehittämässä uuden palvelunsa osaksi käsikirjaa. Työpajan tavoitteena oli ideoida käsikirjan sisältöä, toteutusta ja käyttöä. Tätä varten toteutettiin ideoiva tarinointi. Tarinointia varten osallistujien ajatuksia vielä ravisteltiin käsikirja-analogioilla.

Konsulttien kokemusten tarkastelu Innotiimillä: Innotiimi toteutti pilotin uudesta palvelusta. Muutama kuukausi pilotin jälkeen järjestimme työpajan pilotin kokemusten ja oppien keräämiseksi uuden palvelun kehittämistä varten. Tavoitteena oli nostaa esille ja käsitellä kokemuksia, jotka olivat jokaisen osallistujan omia fiiliksiä, mutta joista arveltiin olevan suurta hyötyä kehittämisessä, kunhan ne saataisiin vain käsiteltyä yhdessä.

Innotiimin asiakaskokemuksista arvohavaintoja: Innotiimillä haluttiin ymmärtää asiakkaan kokemuksia uudesta palvelusta. Palvelu oli jo pilotoitu, ja seuraavaksi se haluttiin tuotteistaa. Työpajan tavoitteena oli jalostaa asiakasseminaarissa saatuja huomioita siitä, millaista arvoa asiakas palvelusta sai ja miten sitä voisi jatkokehittää. Tätä varten käytettiin arvokehikkoa, jonka avulla analysoitiin asiakasseminaarin havaintoja.

Elisan palvelusta ihannemalli: Työpajassa hahmoteltiin uudenlaisen palvelun rakennetta ja pääsisältöä. Tavoitteena oli kiteyttää uuden palvelun tärkeimpiä ominaisuuksia yhteisellä työskentelyllä.

Asiakastarpeiden ennakointi Elisalla: Työpajassa tarkasteltiin uudenlaisen palvelun asiakastarpeita. Erityisesti tavoitteena oli arvioida, mitä asiakastarpeista jo nyt tiedettiin, ja mitä tietoa pitäisi vielä kerätä.