”On ollut yllättävää huomata kuinka tarkkaan ihmiset saattavat määritellä omat rajat roolilleen.”

Sami Lotvonen, Product Manager, Consulting Services, QPR Software

Menetelmiä näkemysten ravisteluun

Tämän vaiheen tarkoituksena on auttaa osallistujia katsomaan palvelua uusista näkökulmista. Se auttaa rikkomaan vakiintuneita näkemyksiä, jotka voivat estää tuotteistajia tunnistamasta palvelun kriittisiä elementtejä tai uusia, tehokkaampia toimintatapoja. Näkemysten ravistelu muuttaa tuotteistamisprosessin pelkästä nykytilan kuvaamisesta palvelua kehittäväksi prosessiksi – tavoitteenahan on luoda aiempaa parempi palvelu. Näkemysten ravistelun tukena on nykytilan huolellinen kartoittaminen. Faktojen erottaminen oletuksista havahduttaa pohtimaan, millainen tilanne voisi olla.

Ravistele näkemyksiä seuraavasti:

  • Ota ennakkoluulottomasti mukaan henkilöitä, joilla on erilaisia näkökulmia palveluun. Löydät potentiaalisia osallistujia pohtiessasi, ketkä kaikki ovat palvelun kanssa tekemisissä ja miten heidän näkemyksensä palvelusta eroavat toisistaan. Apuna toimii osallistujat-sivulta löytyvä taulukko.
  • Valitse menetelmä, joka auttaa irtautumaan yrityksesi tavanomaisesta tavasta ajatella palvelua. Voit käyttää analogioita, malleja, tietoiskuja, tarinoita ja eri lailla rytmitettyjä ideointimenetelmiä. Monet menetelmistä sopivat myös asiakkaiden osallistamiseen työpajoihin.
  • Jotta realismi ei tukahduta uusien ajatusten kehittelyä, huolehdi työpajojen fasilitoinnissa siitä, että kritiikin esittäminen on erotettu ideoivasta vaiheesta. Näkemysten ravistelu saa johtaa myös villeihin visioihin, kunhan ne jatkotyöstössä suhteutetaan uudelleen nykytilanteeseen.
  • Anna osallistujien kertoa myös huolensa sopivalla hetkellä. Huolet voivat sisältää arvokasta tietoa palvelun toimivuudesta ja niiden huomioiminen auttaa osallistujia sitoutumaan tuotteistamisen tavoitteisiin.

Nykytilan kartoittaminen ja näkemysten ravistelu luovat pohjan prosessin seuraavalle vaiheelle, yhteisen näkemyksen luomiselle ja kiteyttämiselle. Ajatusten ravistelu auttaa luomaan palvelusta aiempaa paremman yhteisen näkemyksen.

Uusia ajatuksia analogioilla

Kehitä uusia ideoita, tehosta kommunikointia ja laajenna ajattelua analogioiden avulla. Analogiat stimuloivat ajattelua ja helpottavat osallistujia irtautumaan nykytilanteesta ja -rooleistaan.

Tietoiskut

Tietoiskuilla saat nopeasti työpajan osallistujille uuden ja yhteisen näkemyksen käsiteltävästä teemasta tai sitä sivuavista aiheista. Tietoiskut voivat toimia nykytilan kartoittajina, yhteisen ymmärryksen luojina tai ajatusten ravistelijoina.

Asiakkaan kontekstikylpy palvelulle

Menetelmän avulla synnytetään yhdessä asiakkaan kanssa uusia oivalluksia siitä, miten palvelu auttaa asiakasta konkreettisissa pulmatilanteissa.

Eläytyvä tarinointi

Menetelmän tavoitteena on osallistujien eläytymisen ja mielikuvituksen avulla tuottaa sisältöä kehitysprosessiin. Tarinamuotoa käyttämällä on mahdollista tuottaa pidempiä ajatuskulkuja irtonaisten ideoiden sijaan.

Ideoiva tarinointi

Tavoitteena on tuottaa ideoita palvelun sisällöstä, palveluprosessista tai palvelun kehittämisestä kirjoittamalla kuvitteellinen tarina siitä, miten palvelu kehitetään ja miten sitä käytetään.