Tuotteistamisella on monia positiivisia ja houkuttelevia vaikutuksia. Tuotteistaminen ei kuitenkaan ole yleislääke, joka sopii kaikille palveluille tai kaikkiin tilanteisiin. Onkin tärkeää osata tunnistaa tuotteistamiskelpoinen palvelu.

Mitkä palvelut kannattaa tuotteistaa?

Tuotteistamisella on monia positiivisia ja houkuttelevia vaikutuksia. Se ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin palveluliiketoiminnan haasteisiin, vaikka sen kaikkivoipaisuuteen tunnutaan usein uskottavan. Ennen tuotteistamista kannattaa käydä läpi seuraavat tuotteistamiskelpoisen palvelun tuntomerkit.

 • Palveluun liittyy toistuva asiakastarve
 • Palvelun toteutuksesta löytyy toistuvia osia
 • Palvelu on strategian mukainen ja yrityskuvaan sopiva
 • Palvelu on, tai ainakin voisi olla taloudellisesti kannattava
 • Palvelun toteuttamiseen ja tuotteistamiseen löytyy kokemusta ja osaamista

Kun harkitset palvelusi tuotteistamista, mieti listattuja kriteereitä. Toteutuvatko ne jo nyt? Voiko ne saavuttaa tuotteistamisen avulla? Vai olisiko tuotteistaminen turhaa työtä?

 1. Löytyykö palvelulle toistuva asiakastarve?
  • Varmista, että palvelulla on aito, toistuva asiakastarve ja sille löytyy markkina.
 2. Toistuvatko samanlaiset asiat palvelun tuottamisessa?
  • Voisiko osan niistä vakioida?
  • Auttaisiko vakiointi palvelutuotannon tehostamisessa tai asiakashyödyn tuottamisessa?
  • Auttaisiko vakiointi asiakasta ymmärtämään palveluprosessia paremmin?
  • Pystyisikö palvelusta muodostamaan tuotteistamalla modulaarisen kokonaisuuden, jossa vakio-osista voi räätälöidä asiakkaille kokonaisuuksia?
 3. Onko palvelu yrityksen strategian mukainen?
  • Kaikkia palveluja ei kannata tuotteistaa ja tuotteistettavienkin palvelujen osalta voi joutua priorisoimaan. Muista siis varmistaa, että tuotteistamisen kohteeksi valitsemasi palvelu on yrityksenne nykyisen strategian mukainen. Samalla mahdollistat johdon tuen saamisen tuotteistamishankkeellesi.
 4. Onko palvelu taloudellisesti kannattava?
  • Jos on, niin voisiko kannattavuutta parantaa tuotteistamalla?
  • Jos ei ole, niin saisiko palvelusta kannattavan tuotteistamalla?
 5. Onko yrityksessä riittävästi osaamista palvelun tuottamiseen?
  • Jos on, niin auttaisiko tuotteistaminen osaamisen kehittämisessä ja levittämisessä edelleen?
  • Jos ei ole, niin miten tuotteistaminen auttaisi puuttuvan osaamisen hankkimisessa? Pitäisikö osaamista alihankkia?
 6. Onko yrityksessä riittävästi resursseja palvelun tuotteistamiseen?
  • Jos on, niin: Ketkä osallistuvat tuotteistamiseen ja sen eri vaiheisiin? Miten tuotteistamista johdetaan?
  • Jos ei ole, niin mistä resurssit hankitaan ja varmistetaan ennen tuotteistamista?

Tuotteistamiseen ryhtyminen pitäisi voida perustella esimerkiksi näiden kriteerien ja kysymysten kautta. Sen jälkeen on hyvä edetä tuotteistamisen tavoitteiden asettamiseen ja prosessin suunnitteluun.