Tarina vision viestimisessä

Perustiedot

 • Menetelmän perusidea: Menetelmän tavoitteena on viestiä osallistujille yhteinen näkemys visiosta tarinamuodossa ennen varsinaisen työstöosuuden alkamista. Tarinalla voi esittää abstraktin tulevaisuudenkuvan helposti omaksuttavassa muodossa.
 • Mihin menetelmä soveltuu? Tarinan avulla vision viestiminen uusille osallistujille voi onnistua elävämmin kuin viralliselle kielelle tiivistettynä. Tarinalla vision kertominen onnistuu myös silloin, kuin visiota ei vielä voi tiivistää yksiselitteiseksi lausumaksi.
 • Mihin vaiheeseen menetelmä sopii? Tuotteistamisprosesseissa menetelmää kannattaa käyttää vasta, kun visiosta on jo alustava käsitys. Vision voi kiteyttää tarinoiksi muilla tarinamenetelmillä. Tämä menetelmä sopii työpajan alkuun vision viestimiseen erityisesti silloin, kun mukana on uusia osallistujia. Menetelmän voi yhdistää menetelmiin, joiden avulla visiota ja tavoitteita kehitellään yhdessä eteenpäin.
 • Kesto: 10-30 minuuttia
 • Osallistujat, osallistujamäärä: Menetelmä ei rajoita osallistujamäärää mutta suunnittele menetelmät jatkotyöstöön osallistujamäärän mukaan.

Menetelmän prosessi työpajassa

Prosessi on yksinkertainen ja tiivis. Menetelmä synnyttää yhteisen lähtökohdan työskentelylle ja toimii siten johdatteluna aiheen varsinaiseen työstämiseen.

TAVIS_prosessi

Valmistelut ennen työpajaa

 1. Valmistele tarina tai tarinat visioon pohjaten. Tarinat voivat kertoa esimerkiksi siitä, miten erilaiset asiakkaat tai työntekijät käyttävät vision mukaista palvelua tai miltä vision mukainen tulevaisuus näyttää eri ihmisten näkökulmista (voit hyödyntää esimerkiksi persoonien rakentamista). Muista tehdä riittävän lyhyitä tarinoita, muutama minuutti per näkökulma riittää. Jos ehdit, lue tarinat ääneen jollekin, niin näet konkreettisesti, kuinka pitkiä ne ovat.
 2. Valmistele mahdolliset kuvat, joita haluat käyttää tarinoiden yhteydessä. Muista kuitenkin, että kyseessä on tarinan kertominen eikä kalvoesitys – jätä siksi tekstikalvot tekemättä.
 3. Valmistele kuuntelutehtävä osallistujille. Mieti valmiiksi kysymyksiä asioista, joihin haluat kuulijoiden kiinnittävän huomiota. Anna kuulijoille korkeintaan 1-3 kysymystä pohdittavaksi.
 4. Suunnittele valmiiksi tapa, jolla tarinoita työstetään. Jos tavoitteena on yleisesti kertoa visiosta osallistujille, valmistele keskustelu, jossa jokainen saa kertoa omat huomionsa visiosta: mikä on heille tärkeää visiossa? Isolle ryhmälle voit käyttää esimerkiksi täsmentyvien keskustelukierrosten menetelmää.

Menetelmän juoksutus työpajassa

 1. Ennen menetelmän aloittamista olet jo avannut työpajan, varmistanut sen tavoitteet ja tutustuttanut osallistujat toisiinsa. Katso vinkkejä ohjeista työpajan järjestäjille.
 2. Tehtövönanto: Anna osallistujille kuuntelutehtävä. Kerro, että seuraavaksi kuulemme tarinan / tarinoita visiosta. Selitä kuuntelutehtävä osallistujille. Kirjoita kuuntelutehtävän kysymykset näkyvästi taululle ja lue ne ääneen. Varmista, että kaikilla on muistiinpanovälineet.
 3. Tarinoiden kertominen: Kerro / kertokaa tarina(t) ääneen rauhallisesti ja kuuluvasti. Anna osallistujille hetki aikaa miettiä ja kirjoittaa ajatuksia paperille.
 4. Keskustelu: Johda keskustelu suunnitelman mukaisesti. Pyri yhteenvedossa kirjaamaan osallistujien esille nostamat asiat näkyviksi fläpille. Yhteenvedon tarkempi juoksutus riippuu työpajan seuraavasta vaiheesta.

Tuotokset ja niiden hyödyntäminen

Menetelmä synnyttää kaksi päätuotosta:

 • Keskustelu visiosta ja tuotteistamisen kohteena olevasta palvelusta on avattu työpajassa ja osallistujilla on yhteinen lähtökohta jatkotyöstämistä varten.
 • Osallistujien ideat ja ajatukset visiosta tulevat yhteisiksi ja dokumentoiduksi.

Näiden pohjalta voitte edetä esimerkiksi vision ja tavoitteiden täsmentämiseen tai palvelun sisällön kehittämiseen yhteisen vision pohjalta.

Fasilitointi

Menetelmä on yksinkertainen. Fasilitaattorin tärkeimmät tehtävät ovat prosessin etenemisen ja aikataulun pitämisen varmistaminen ja keskustelun johtaminen. Tavoitteena on antaa kaikille samanarvoinen mahdollisuus esittää ajatuksensa visiosta ja kirjata nämä ajatukset muistiin.

Esimerkki

Katso esimerkki menetelmän soveltamisesta Elisalla: Asiakastarpeiden ennakointi Elisalla

Vinkkejä ja huomioita

Jos olette tuotteistamisprosessin alkuvaiheessa eikä tavoitteita ja visiota ole vielä työstetty yhdessä, nousee keskusteluun todennäköisesti paljon erilaisia huomioita ja ideoita. Käsittele nämä ideat ja huomiot huolella ennen kuin voit olettaa vision ja tavoitteiden olevan yhteisiä. Otathan myös huomioon, ettei tarina yksin riitä konkreettisten tavoitteiden kuvaamiseen. Tavoitteet pitää jäsentää yhdessä konkreettisiksi ja ymmärretyiksi. Apuna tässä voi toimia esimerkiksi täsmentyvät keskustelukierrokset.