Hissipuhe

Perustiedot

 • Menetelmän perusidea: Hissipuhe on nopea tapa kiteyttää työpajan tulokset konkreettiseen muotoon. Sen avulla varmistetaan yhteinen näkemys tai kiteytetään erilaiset näkökulmat. Nimensä mukaisesti sen tavoitteena on kertoa työpajan tuotokset tai oivallukset niin tiiviissä muodossa, että saman puheen voisi pitää hissimatkan aikana.
 • Mihin soveltuu? Sisällöllisesti hissipuhe sopii kiteyttämään näkemyksiä hyvin monenlaisissa työpajoissa. Sen etuna on yksinkertaisuus ja lennokkuus – nopeasti laadituissa puheissa kiteytyvät päällimmäiset ajatukset teemasta. Hissipuhe ei välttämättä sovi kiteyttämään ideoita, jotka vaativat jatkoharkintaa ennen yhtenäisen viestin laatimista: esimerkiksi asiakastyöpajoissa hissipuhe voi antaa liian valmiin kuvan lopputuotoksesta.
 • Mihin vaiheeseen sopii? Oikein alustettuna hissipuhe toimii missä vain tuotteistamisen vaiheessa työpajan loppukiteytyksen menetelmänä.
 • Kesto: Riippuen osallistujamäärästä menetelmä vie 10-20 minuuttia.
 • Osallistujat, osallistujamäärä: Optimaalisesti yhdessä työpajassa muodostetaan 1-4 hissipuhetta, jotta ideat kiteytyvät muistettavaan muotoon. Osallistujat voivat laatia ne henkilökohtaisesti, pienryhmissä tai yhteisesti – tällöin osallistujajoukko voi olla isompi.

Prosessi

Hissipuhe

Valmistelut ennen työpajaa

 • Valmistellessasi menetelmää mieti, haluatko kiteyttää kunkin osallistujan henkilökohtaisen näkemyksen vai kuulla ryhmien kiteytykset. Huomioi myös osallistujien luonne; joiltakin improvisoidut puheet sujuvat luontevammin kuin toisilta.
 • Valmistele mahdollisimman yksinkertainen ohjeistus osallistujille. Mieti, kuka on puheen kuvitteellinen kuulija (esimerkiksi asiakas, työntekijä, johtaja). Valmistele myös varasuunnitelma sen varalle, että työpajassa kehittyvä ilmapiiri ei salli avointa heittäytymistä puheiden pitämiseen.
 • Jos haluat videoida/nauhoittaa puheet, ota mukaan tarvittavat välineet ja mieti etukäteen, miten videointi tapahtuu rennosti. Muista kysyä kaikilta osallistujilta lupa videointiin. Kertoa osallistujille myös, missä tallenteita käytetään.

Juoksutus työpajassa

 1. Tehtävänanto: pyydä osallistujia valmistelemaan minuutin mittainen puhe, jossa käy ilmi 1-2 keskeistä työpajassa syntynyttä johtopäätöstä. Puheen teema voi olla esimeriksi ”mitä arvoa saat asiakkaana palvelustamme?” tai ”millä kriteereillä kehitysideat meillä jatkossa priorisoidaan ja miksi?”.
 2. Puheiden valmistelu: Anna osallistujille lyhyt aika puheen laatimiseen. Yksilöpuheiden laatimiseen riittää 3-5 minuuttia, ryhmäpuheiden laatimiseen hiukan pidempi aika. Näin puheet säilyvät improvisoituina, tuoden esiin osallistujien päällimmäiset ajatukset.
 3. Pyydä osallistujia pitämään puheensa vuorotellen – muut osallistujat toimivat yleisönä. Kiitä jokaista puhujaa erikseen aplodein ja pidättäydy kommentoimasta puheen sisältöä. Tallenna keskeiset havainnot puheiden sisällöstä videolla/nauhurilla tai pyydä joku kirjuriksi.
 4. Kiitä osallistujia ja muista mainita, mihin tuotoksia käytetään jatkossa.

Tiedon hyödyntäminen

Hissipuheiden tuottaa tietoa, joka auttaa muistamaan ja välittämään eteenpäin työpajan tuloksia. Kiteytykset voivat jo sellaisenaan sisältää päätöksenteon kannalta olennaisia näkemyksiä, mutta ne eivät yksinään riitä työpajan tulosten analysoinniksi. Tuotoksiin on hyvä palata ajatuksella, jotta piilevät ajatukset eivät jää helpommin kuvattavien kiteytysten jalkoihin.

Fasilitointi

Ilmapiirin luominen on menetelmässä fasilitaattorin merkittävin tehtävä. Puheet toimivat parhaiten, kun ne pidetään positiivisessa ja heittäytyvässä hengessä. Pidä rima riittävän matalalla ja viesti, että jokainen puhe antaa arvokkaita vinkkejä jatkotyöstöön.

Katso esimerkki hissipuheesta työpajasta

Innotiimin asiakaskokemuksista arvohavaintoja