Ideoiden priorisointi investoimalla

Perustiedot

 • Menetelmän perusidea: Investointimenetelmän avulla voidaan priorisoida nopeasti työpajan aikana kehiteltyjä ideoita. Siinä hyödynnetään osallistujien käsitystä rahasta rajallisena resurssina, joka pakottaa valitsemaan tärkeimmät kehityskohteet. Tätä käsitystä korostetaan käyttämällä leikkirahaa.
 • Mihin menetelmä soveltuu? Menetelmä soveltuu monenlaisten ideoiden ja kehitysehdotusten priorisointiin.
 • Mihin vaiheeseen menetelmä sopii? Menetelmää kannattaa käyttää työpajojen loppupuolella, kun ideoinnin tuloksena on saatu aikaan kohtalaisen jäsentyneitä ehdotuksia. Täysin alkuvaiheen ideoille menetelmä ei välttämättä sovi niin hyvin. Tuotteistamisen prosessissa menetelmää kannattaa käyttää sitten, kun yleiset tavoitteet ovat selvillä, ja ollaan tekemässä tarkempaa työsuunnitelmaa.
 • Kesto: 10-15 minuuttia
 • Osallistujat, osallistujamäärä: Sopii pienille ja suurille ryhmille.

Menetelmän prosessi työpajassa

Menetelmä on yksinkertainen ja hauska. Olennaista on menetelmää edeltävien vaiheiden vieminen päätökseen niin, että tuloksena on investointimenetelmälle riittävän valmis ja konkreettinen asetelma. Investointimenetelmän jälkeen on hyvä jatkaa vielä jonkinlaiseen kiteytykseen tai jatkosuunnitelman tekemiseen.

priorisointi_investoimalla

Valmistelut ennen työpajaa

 1. Menetelmän toteuttamiseksi tarvitse kaksi erityistä asiaa. Leikkirahaa investointeja varten ja seinälle kiinnitettävät taskut, joihin investoijat rahaa laittavat. Taskuista kannattaa tehdä sellaiset, että niiden yläreunaan voi kirjoittaa investointikohteen nimen. Tee molempia riittävästi, priorisoitavia ideoita voi olla useampi kymmen. Investoinnissa käytettävän rahamäärän kannattaa olla niin suuri, että sillä olisi jokaisen omassa taloudessa jo suuri merkitys. Rahaa ei kuitenkaan kannata olla älyttömiä määriä, määrä pitää myös suhteuttaa priorisoitavien asioiden kokoon. 5 000 – 20 000 suurina seteleinä toiminee hyvin, silloin kymmenen osallistujan työpajassa on ”sijoitettavaa varallisuutta” 50 000 – 200 000, pienen tai keskikokoisen projektin kustannusten verran.
 2. Suunnittele priorisointia edeltävä menetelmä siten, että esimerkiksi ideoiden ryhmittelyvaiheessa kiinnitetään investointitaskut seinälle, ja niihin kirjoitetaan idean / investointikohteen nimi.

Menetelmän juoksutus työpajassa

 1. Investointikuori
  Investointitasku

  Ennen menetelmää: Menetelmä alkaa, kun työpaja on edennyt siihen vaiheeseen, että kehiteltyjä ideoita pitäisi priorisoida, ja idearyhmien yhteyteen on kiinnitetty investointitaskut ja priorisoitavat asiat on nimetty taskujen yläreunaan.

 2. Tehtävänanto ja rahan jakaminen: Kerro priorisointitehtävästä ja sen periaatteista: Jokainen osallistuja saa pienen summan rahaa, joka pitää investoida työpajassa kehitetyille ideoille. Jokainen tekee itsenäisesti omat sijoituspäätöksensä. Rahansa saa jakaa monelle idealle, tai sen voi keskittää vaikka vain yhdelle idealle.
 3. Investointien tekeminen ideoille ja ehdotuksille: Anna osallistujille viitisen minuuttia aikaa pohtia ja laittaa rahat investointitaskuihin.
 4. Tulosten kokoaminen: Kun kaikki osallistujat ovat sijoittaneet rahansa, käy priorisoitavat ideat yksi kerrallaan läpi. Laske rahat taskuista ja kirjoita summa taskun päälle. Käykää lopuksi tulokset yhdessä läpi. Voitte tarvittaessa kirjata fläpille investointisuunnitelman listaamalla suurimmat investoinnit keränneet ideat ja laskemalla yhteen niiden keräämän rahasumman.

Tuotokset ja niiden hyödyntäminen

Tuotoksena saadaan priorisoitu lista ideoista.

Fasilitointi

Menetelmä on melko yksinkertainen. Fasilitoinnin onnistuminen lienee kiinni siitä, että muistaa ideoinnin loppuvaiheessa tehdä ideoiden ryhmittelyn ja otsikoinnin erityisillä investointitaskuilla, jotta rahan jakaminen olisi helppoa ja nopeaa.

Variaatiot / esimerkit

Katso esimerkki menetelmästä työpajassa: Innotiimin asiakaskokemuksista arvohavaintoja